Referat styremøte 27.04.2020

DATO/TID: 27.04.2020 kl.19.00
STED:
Servicehuset
TILSTEDE:
Arild Fure, Ole-Petter Solnørdal, Kåre Støyle, Viktor Berg, Leidulf Andestad
……………………………………………………………………………………………………

Sak 22/20 Referat fra forrige møte 15.04.2020
– Godkjent

Sak 23/20 Konstituering av styret
– Formann:                                           Arild Fure (Valgt av årsmøte)  
– Kasserer:                                          Ole-Petter Solnørdal
– Bryggeansvarlig:                               Kåre Støylen
– Husansvarlig:                                    Viktor Berg
– Slipp og havneområdeansvarlig:   Viktor Berg/Kåre Støylen
– Referent:                                           Leidulf Andestad

Sak 24/20 Gjenstående saker – ref. sak 10/20
– Sikring av innvendig molo.
– Lysarmaturer – skifte til LED drossel.
– Tiltak for sikring av servicehuset for båra fra nabonaustet.
– Fullføre oljing av gangvei fra klubbhuset mot F-brygga.
– Øke stabiliteten på Gjestebrygga – Pristilbud innhente, men kostnaden funnet for høy.

Sak 25/20 HMS plan
Det skal utarbeides HMS plan for dugnadsarbeidet. Ansv. Arild

Sak 26/20 Forsikring styreansvar
– Ansvaret som hviler på styrerepresentantene bør forsikres.
  Det besluttes å ta kontakt med forsikringsselskap for innhenting av pris. Ansv. Arild.

Sak 27/20 Overvåkningskamera
Kamera må sette opp igjen. Ansv. Arild

Sak 28/20 Planlegging av dugnad 2020
– Usikkerhet knyttet til om dugnader kan gjennomføres grunnet restriksjoner Covid-19.
 Arild og Kåre går runde for å kartlegge arbeidsoppgaver og legger dette frem på neste styremøte.

Sak 29/20 Presentere regnskap for banken.
Ole-Petter tar kontakt med banken og gjør avtale for presentasjon av regnskap sammen med Arild.

Sak 30/20 Plan for styremøter resten av 2020
– Styremøter legges til mandager kl.19.00 på følgende datoer:
– 11. mai – 15. juni – 03. august – 14. september – 09. november

Neste styremøte: 11.mai kl.19.00

Møte slutt kl. 21.30

Leidulf Andestad, referent

Menu Title