Instruks strømforsyning

INSTRUKS VEDRØRENDE TILKNYTNING TIL
SYKKYLVEN SMÅBÅTHAMN SA
SIN STRØMFORSYNING.

Denne hamna sørger for en jordet strømforsyning til din båt.

a) Hvis du ikke har en skilletransformator om bord for å skille det
elektriske systemet om bord i din båt fra landsystemet kan
elektrolytisk korrosjon ødelegge din båt eller BÅTER I NÆRHETEN.

b) Forsyningsspenningen på denne hamn er normalt 230 V 50Hz forsynt
over stikkontakter med jordfeil varsling og utkobling.

c) Det skal tas forholdsregler for å hindre at den bevegelige
tilknytningsledningen faller i vannet ved frakobling.
Dersom tilknytningsledningen faller i vannet må den kontrolleres
av en fagmann, da den kan være farlig å benyttes etterpå.

d) Bare en fleksibel tilknytningsledning skal tilkobles en stikkontakt.

e) Den fleksible tilknytningsledningen skal være i en lengde.
Uten skjøter / skjøtesett. Og skal være godkjent.

f) Fuktighet, støv eller salt i inntaket på båten kan utgjøre en fare.
Undersøk inntaket og gjør det rent og tørk det, hvis nødvendig,
før det tilkobles hamnas forsyningssystem.

g) Det er farlig for ikke – sakkyndige personer å forsøke å reparere
eller endre på det elektriske utstyret. Hvis vanskeligheter skulle oppstå
ta kontakt med ansvarlig for hamna.

VED ANKOMST:
a) Koble fra alt strømforbrukende utstyr om bord.
b) Tilknytt den fleksible ledningen først til inntaket om bord
og deretter til stikkontakten på land.

VED AVREISE:
a) Koble fra alt strømforbrukende utstyr om bord.
b) Trekk ut pluggen av stikkontakten på land først og deretter
skjøtekontakten fra inntaket om bord.
c) Sett på lokket på inntaket om bord, for å hindre inntrenging av vann.
d) Kveil opp skjøteledningen og forviss deg om at plugg og
skjøtekontakt er rene og tørre. Og plasser skjøteledningen på et
tørt sted, hvor den ikke kan bli ødelagt.

STRØMFORBRUKET OM BORD:
a) Det har blitt kjøpt inn el. sentraler som har kontakter med egne målere på. Dei som vi ha strøm må kjøpe seg en kontakt og vil betale etter forbruket. Pris pr. kontakt er kr. 2500.- og pr. kwh ca. kr. 1,- (vurderes hvert år) Avlesing en gang i året. Når ledningen ikke er i bruk, skal den oppbevares om bord.

BRUDD PÅ DENNE INSTRUKSEN VIL KUNNE MEDFØRE
AT LEDNINGEN BLIR INNDRATT AV STYRET.

LEDNINGEN VIL KUNNE FÅS IGJEN VED HENVENDELSE
TIL STYRET.

Menu Title