Referat styremøte 03.09.2018

Du må logge inn for å få tilgang til informasjonen

Referat styremøte 25.06.2018

Du må logge inn for å få tilgang til informasjonen

Referat styremøte 11.06.2018

Du må logge inn for å få tilgang til informasjonen

Referat styremøte 18.04.2018

Du må logge inn for å få tilgang til informasjonen

Referat styremøte 10.04.2018

  DATO/TID: 10.04.2018, kl. 19:00 STED: Servicehuset TILSTEDE: Petter Lyshol, Jostein Haram, Runar Klokk, Ole-Petter Solnørdal, Kåre Støylen …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Sak 16/18 Referat fra forrige styremøte (05.03.2018) – referatet godkjent Sak 17/18 Gjenstående saker -Sak 4/17, pkt 2: Pumpehus/verkstadrom…. Read More

Referat styremøte 05.03.2018

Du må logge inn for å få tilgang til informasjonen

Referat styremøte 21.02.2018

Du må logge inn for å få tilgang til informasjonen

Referat styremøte 23.01.2018

Du må logge inn for å få tilgang til informasjonen

Referat styremøte 20.12.2017

Du må logge inn for å få tilgang til informasjonen

Referat styremøte 28.11.2017

Du må logge inn for å få tilgang til informasjonen

Menu Title